موضوعات = اقتصاد و حقوق
تعداد مقالات: 4
2. تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری

دوره 5، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 113-130

10.22108/law.2018.23106

رسول مظاهری کوهانستانی؛ مهسا منتظری


3. رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-32

10.22108/law.2018.22587

انسیه نبی زاده؛ حامد اکبری گندمانی


4. ارائه ی مدل نظام مند علّت شناختی جرم در ایران

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 37-63

10.22108/law.2018.22760

حسین جوادی حسین آبادی