نمایه نویسندگان

ا

 • اتابکی، مژگان تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]
 • اکبری، نرگس وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • اکبری، نرگس بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • اکبری گندمانی، حامد رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 9-32]
 • اکبری گندمانی، حامد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 125-136]
 • اکبری گندمانی، حامد درآمدی بر مفهوم اصل برائت در پرتو قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 9-38]
 • اکبری مفرد، محمد بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • الشریف، محمدمهدی درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]

ب

پ

 • پناهی شورکند، مهدی بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 49-68]
 • پوربافرانی، حسن قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 23-36]

ج

 • جوادی حسین آبادی، حسین تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام‌های حقوقی اروپایی و ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 61-88]

ح

خ

ر

 • ریاحی، نوربخش جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 121-161]
 • رحیمی پور، ایمان تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-22]
 • رزمجو، علی اکبر جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]
 • رزمجو، محدثه جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام های پرداخت بین المللی با نگاهی به قانون تبادلات ارزی دیجیتال در ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 11-34]

ز

 • زارع، محمدحسین تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]

س

 • سلطانی، مسعود الزامات حقوق بشری مجازات ها [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-38]
 • سلیمانی، سارا تحلیل اثر تدلیس ثالث بر نکاح زوجین [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]

ش

 • شکوهنده، فرزانه قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 23-36]
 • شمعی، محمد درآمدی بر مفهوم اصل برائت در پرتو قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 9-38]

ص

 • صابر، محمود تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام‌های حقوقی اروپایی و ایران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 61-88]
 • صادقی، محمدمهدی ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 109-124]

ط

 • طاهری، احد بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 112-140]
 • طبیبی جبلی، مرتضی بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 80-111]

ع

 • عاکفی قاضیانی، محمد نظام بین آمریکایی حقوق بشر: نقاط قوت و ضعف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 170-190]
 • عامری شهرابی، ابوالفضل نقدی بر روند حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تشخیص عنوان اتهامی درقانون آیین دادرسی کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • عباسی، عاطفه ضوابط اثبات امر کیفری [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • عبداللهی، الهام نقش بزه دیده در تحقق جرم کلاهبرداری و راه کارهای پیشگیری از آن [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 141-187]

ف

 • فضائلی، مصطفی عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]
 • فضائلی، مصطفی نظام بین آمریکایی حقوق بشر: نقاط قوت و ضعف [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 170-190]
 • فلاح سیاه خاله سر، احمد عقیم سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویه دادگاه ویژه رواندا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 105-148]

ق

 • قجاوند، محسن مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب در حقوق انگلستان و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 81-104]
 • قدیر، محسن وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • قدیر، محسن بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]
 • قدمی عزیزآباد، مصیب تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 35-64]

ک

 • کاظمی، علی اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 145-159]
 • کاظمی فروشانی، حسین وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-48]
 • کاظمی فروشانی، حسین بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 69-90]

ل

م

ن

 • نیازی، عباس بررسی تطبیقی قاعده ی ملازمه میان احکام عقلی و احکام شرعی در فقه امامیه و عامه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 39-79]
 • نبی زاده، انسیه رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 9-32]
 • نقیبی، سید محمدرضا بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 188-221]
 • نقدی، مرجان مصاحبه با دکتر عطاء الله بیگدلی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 161-170]
 • نوروزی باغکمه، قدرت الله بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-60]