دفاع پایان نامه مبانی و چالش‌های ناظر بر درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی92

پیش درآمد

بر اساس اینکه سیاست فصلنامه‌ی دادآفرین بر انتشار تازه‌های نشر و تحقیقات علمی استوار است، در شورای سردبیری نشریه تصمیم بر آن گرفته شد تا چکیده‌ی پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان، که در بازه‌ی تاریخ فصلنامه دفاع نموده‌اند، نیز برای اطّلاع عموم چاپ شود.

پایان‌نامه‌ی مذکور نیز، در تاریخ 26 مهرماه 1396 و با کسب نمره 18 از 18 توسّط سرکارخانم مهلا اکبری و به راهنمایی دکتر قدرت الله خسروشاهی دفاع گردید؛ نامبرده ورودی 1393، دوره‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان می‌باشد.

 

چکیده ­ی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد

مقرّرات حقوقی مانند تمامی عناصر زندگی اجتماعی، با مرور زمان و در راستای پاسخ‌دهی به نیازهای جامعه، گاه نیازمند اصلاح و تغییر هستند و در این راستا قطعاً مقنّن سعی در ارائه‌ی مقرّرات دقیق‌تر و مناسب‌تری دارد؛ که علاوه بر همخوانی با نیاز روز، بیشترین تطبیق با اصول و قواعد مسلّم حقوقی و بالاترین اثر در اجرای عدالت را داشته باشد. تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری در قانون 1392 نیز در همین راستا صورت گرفته؛ هرچند به نظر می‌رسد، در دستیابی به اهداف تعیین‌شده چندان موفق نبوده است. دلیل این ادّعا، چالش‌های به وجود آمده در این رابطه می‌باشد که در این نوشتار موردبررسی قرارگرفته و ازجمله‌ی آن‌ها می‌توان به اقدام به درجه‌بندی مجازات‌ها بدون درجه‌بندی کردن آن جرائم، به‌عنوان پایه و مبنای درجه‌بندی مجازات‌ها و درنتیجه عدم تناسب جرائم و مجازات‌ها، ناهماهنگی درجه‌بندی با اکثر جرائم مذکور در کتاب پنجم تعزیرات، عدم تناسب و تجانس بین مجازات‌های مشمول هر درجه، ناهماهنگی‌های منجر به وضع تشدید درجه در طبقات هشت‌گانه، عدم مقبولیت و پذیرش چنین تقسیم‌بندی‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی که منجر به ایجاد مشکلات عدیده در این زمینه شده، و غیرضروری بودن این تقسیم‌بندی باوجود تقسیم‌بندی مقبول و صحیح پیشین، سکوت قانون‌گذار درزمینهٔ اعدام تعزیری و همچنین تقسیم‌بندی و مشخصاً هشت درجه‌ای ­- کردن بدون ضابطه‌ی دقیق مجازات‌ها و قرار دادن بدون ضابطه‌ی مجازات‌های تعیین درجه نشده در درجه‌ی هفتم بدون مبنای قانونی و منطقی اشاره کرد، که تمامی آن‌ها در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته و وارد بودن یا نبودن این چالش‌ها و همچنین بعضاً پیشنهادهایی در این رابطه مورداشاره قرارگرفته است.

کلید واژگان:

 قانون مجازات اسلامی1392، مجازات‌های تعزیزی، درجه‌بندی مجازات‌ها، تقسیم‌بندی

گردآوری لعیا سید