نویسنده = باقری قوام آبادی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی حقوقی به خودکشی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 119-130

10.22108/law.2018.22764

علیرضا باقری قوام آبادی