نویسنده = طبیبی جبلی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 80-111

10.22108/law.2018.22477

مرتضی طبیبی جبلی؛ لیلا مجیدی دستجردی