نویسنده = قدمی عزیزآباد، مصیب
تعداد مقالات: 1
1. تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 35-64

10.22108/law.2019.24285

مصیب قدمی عزیزآباد؛ جلال بهاری؛ زهرا لک؛ مژگان اتابکی؛ محمدحسین زارع