نویسنده = فتح اللهی، نوید
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر وضعیت اراضی مستحدثه بستر و حریم رود خانه در آیینه قوانین

دوره 8، شماره 1، بهار 1400

10.22108/law.2021.126719.1074

مسلم محمدیان؛ نوید فتح اللهی؛ مصیب آرامون


2. قواعد و بهره‌مندیهای مرتبط با شفافیت رسیدگی‌های قضایی در حقوق ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 2، پاییز 1399

10.22108/law.2020.25038

علی کشاورز؛ سید مهدی میرداداشی؛ نوید فتح اللهی


3. جستار شرایط فردی شهود در شهادت ثانوی، کفایت عدلین واحد و عدم منع شهادت زنان در موارد غیر مانع شرعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399

10.22108/law.2020.123761.1053

علی کشاورز؛ سید مهدی میرداداشی؛ نوید فتح اللهی؛ احسان سلطانیان نژاد