کلیدواژه‌ها = نقل ذمه به ذمه
تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری

دوره 5، شماره 2، آبان 1397، صفحه 113-130

10.22108/law.2018.23106

رسول مظاهری کوهانستانی؛ مهسا منتظری