کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری
تعداد مقالات: 2
1. رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

دوره 7، شماره 2، پاییز 1399

10.22108/law.2020.124526.1059

سجاد لشکری آذر؛ علیرضا رست؛ حسن بیگدلی


2. وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-48

10.22108/law.2019.23655

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری