کلیدواژه‌ها = جرم شناسی انتقادی
بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-68

10.22108/law.2019.23657

فرید محسنی؛ مهدی پناهی شورکند؛ محمد اکبری مفرد