کلیدواژه‌ها = دادرسی کیفری
رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی، چالش ها و راهکار ها

دوره 7، شماره 2، مهر 1399

10.22108/law.2020.124526.1059

سجاد لشکری آذر؛ علیرضا رست؛ حسن بیگدلی


ضوابط اثبات امر کیفری

دوره 6، شماره 2، آذر 1398، صفحه 65-80

10.22108/law.2019.24286

عاطفه عباسی