کلیدواژه‌ها = اخلاق
رابطه حقوق و اخلاق

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 103-119

10.22108/law.2018.22763

شاهین لرپری زنگنه