موضوعات = روان شناسی و حقوق
وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 27-48

10.22108/law.2019.23655

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-68

10.22108/law.2019.23657

فرید محسنی؛ مهدی پناهی شورکند؛ محمد اکبری مفرد


بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 69-90

10.22108/law.2019.23658

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی؛ نرگس اکبری


مصاحبه با دکتر عطاء الله بیگدلی

دوره 5، شماره 2، آبان 1397، صفحه 161-170

10.22108/law.2018.23109

عطاء الله بیگدلی؛ مرجان نقدی


ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 109-124

10.22108/law.2018.22591

محمدمهدی صادقی


اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 125-136

10.22108/law.2018.22592

حامد اکبری گندمانی؛ سیامک بهارلویی


رابطه حقوق و اخلاق

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 103-119

10.22108/law.2018.22763

شاهین لرپری زنگنه


نگاهی حقوقی به خودکشی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 119-130

10.22108/law.2018.22764

علیرضا باقری قوام آبادی


نقش بزه دیده در تحقق جرم کلاهبرداری و راه کارهای پیشگیری از آن

دوره 3، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 141-187

10.22108/law.2018.22479

قدرت الله خسروشاهی؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ ثریا معمار؛ الهام عبداللهی