بررسی حق عضویت در شرکتهای تعاونی و سهامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجّه به نقش مهم شرکت های تعاونی در شکل گیری و توسعه اقتصاد کشور، نیاز به شناخت هر چه بهتر این نوع شرکت وجود دارد. در مقابل شرکت های تعاونی، شرکت های تجاری قرار دارند که ضابطه و حقوق کلّی عضویت و اعضاء با توجّه به اهداف شرکت با هم تفاوت دارند در نتیجه ی همین تفاوت اهداف شرکت ها است که در شرکت تعاونی فقط اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی می توانند عضو شده و علاوه بر آن شرایط خاصی را نیز باید پذیرا شوند در حالی که در شرکت های تجاری همه ی اشخاصاعمّ از حقیقی و حقوقی می توانند به عنوان سهامدار شناخته شده و معمولا هنگام پذیره نویسی جز سرمایه ای که شخص به شرکت می آورد تابع شرایط خاصی نیستند. در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به اصول و اهداف تعاون ضوابط حاکم در مورد حقوق وتکالیف عضویت تبیین گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of membership fees in cooperative and joint stock companies

نویسنده [English]

  • ahad taheri
چکیده [English]

Given the important role of cooperative companies in shaping and developing the country's economy, there is a need for a better understanding of this kind of company. In contrast to co-operative companies, there are commercial companies that differ in terms of total membership fees and members according to the goals of the company, as a result of the same difference in corporate goals that only natural or legal non-governmental entities can do in the cooperative company. Can be registered and, in addition, they must accept certain conditions, while in commercial companies all legal entities can be recognized as shareholder and usually in the process of signing, except for the capital that the person enters into. Certain conditions are not. This article attempts to explain the rules and objectives of the cooperative regarding the rules governing the rights and duties of membership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-operative
  • Joint Stock Company
  • Member
  • Shareholder