رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

نوع مقاله : مقاله ترویجی(مروری)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد ( خوراسگان)

چکیده

سیستم‌های قوی حمایت از حقوق مالکیت معنوی هم قادر به رشد اقتصادی و هم قادر به محدود کردن آن هستند. حمایت از مالکیت فکری در کشورهای درحال‌توسعه و به‌ویژه کشور ما به علت وجود سطح ضعیف حمایت  در بعضی از اقلام صنعتی چندان به صلاح نبوده و در کوتاه‌مدت هزینه سنگینی بر ایران وارد می­آورد؛ اما در درازمدت نتیجه مثبتی بر بخش صنعت و تکنولوژی خواهد گذاشت. تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شامل استفاده بهینه از استعدادها­ی نیروی انسانی صاحب ایده و حمایت همه‌جانبه از آنان، توجه به تحقیق و پردازش سیستماتیک و تقریب ایده‌های نو در کنار تقریب به صنعت و عملیاتی شدن آن‌ها و نیز اجرای مصادیق اقتصاد مقاومتی از عوامل مؤثر در اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی محسوب می‌گردد. حمایت در مقابل رقابت غیرمنصفانه و ایجاد نهادهای مدیریت جمعی نیز از عوامل مؤثر نظارت تنظیمی دولت در این قسمت به شمار می‌آید. علاوه بر این زیرســـاخت‌های فرهنگی ازجمله آموزش در سطوح پایه، روحــیه مشارکت همگانی، رشد شخصیت ,خلاقیت و جمع‌گرایی و نیز پرهیز از تجمل‌گرایی و اسراف در این حوزه تأثیر به سزایی در تحول فرهنگی و توسعه آن و درنهایت  توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship of Intellectual Property Rights and Development

نویسندگان [English]

  • Ensieh Nabizadeh
  • Hamed Akbari Gandomani
Islamic Azad University Isfahan( khorasgan) Branch
چکیده [English]

Strong intellectual property protection systems are both capable of economic growth and the ability to limit it. Protection of intellectual property in developing countries, and especially our country, has not been well-enforced due to the poor level of support for some industrial items, and in the short term it will bring a heavy burden on Iran, but in the long run it will have a positive effect on the industry and technology sector. Strengthening the economic infrastructure, including the optimal use of the human personality talents of the owner of the idea and their comprehensive support, attention to systematic research and processing, and the approximation of new ideas along with their approximation to the industry and their operationalization, as well as the implementation of resilient economy indicators of effective factors in reforming Economic infrastructure is considered. Protection against unfair competition and the establishment of collective management institutions are also among the factors influencing government regulatory control in this section. In addition, cultural infrastructure, including basic education, the spirit of universal participation, personal development and creativity, and collectivism, as well as the avoidance of lavishness and lavishness in this area, have greatly influenced cultural development and development, and ultimately economic development and protection of intellectual property rights. Will have

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual property
  • systematic research
  • protection against unfair competition
  • collective management institutions