بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست‌جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات‌متحده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

انتخابات، یکی از مهم‌ترین اشکال مشارکت سیاسی در دموکراسی‌هااست که مردم از طریق رأی، نمایندگان خود را برمی‌گزینند. البته چگونگی انجام فرایند انتخابات در دموکراسی‌های مختلف، متفاوت است. با این نگاه بررسی تطبیقی انتخابات در آمریکا و ایران نیاز به بررسی گسترده‌ای دارد؛ زیرا ازیک‌طرف حکومت ازلحاظ شکلی در آمریکا ریاستی و در ایران نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است و از طرف دیگر مشارکت سیاسی مردم در این دو کشور متفاوت است. همچنین در آمریکا نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شکل‌گرفته و دموکراسی استقراریافته است. درحالی‌که مفاهیمی مانند: جامعۀ مدنی و دموکراسی در ایران به‌طور کامل تحقّق نیافته است؛ لذا انتخــابـات هنوز نتوانسته در جــایـگاه واقعی خود قرار گیرد. انتخـابـات در آمریکا یک عامل مشروعیت بخشیاست که به اوج توسعۀ یافتگی نزدیک شده، ولی در ایران، علیرغم درصد بالای مشارکت مردم، به دلیل عدم نهادینه شدن احزاب هنوز توسعه و عمق لازم را پیدا کند. با توجّه به این اختلافات در نظام انتخاباتی دو کشور، این پژوهش تنها به شیوۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا و ایران به لحاظ شکلی و ماهوی پرداخته است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of presidential elections in two legal paradigm of Iran and the United States

نویسندگان [English]

  • godratollah noroozibagkameh
  • mohammadjavad heydariandolatabadi
University Isfahan
چکیده [English]

Election is concidered as one of the most important forms of political participation of citizens in democracies. In this way, people vote to elect representative or representatives؛ but how to do it and even how to enter the elections in democracies is different. Due to the many differences between the administrative systems of the Islamic republic of Iran (semi-parliamentary semi Presidential) and the United States of America (Presidential), this study needs a lot of reserch. Basically, the two countries are completely different in civil status and political participation. America is a developed country where civil society and political parties are formed to increse political participation and stablish democracy. Election in U.S.A is a factor of government legitimacy; while in Islamic Republic despite the high participation of people, elections are less effective due to the lack of political parties. Concidering the great difference in these two contries' electoral systems, this Article deals only with the forms of holding presidental elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presidential election
  • the Islamic Republic of Iran
  • United States of America
  • presidential system
  • semi-presidential semi-parliamentary system