درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی(مروری)

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به‌عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه‌کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت‌آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک‌مردان آزاده‌ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه‌بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت‌آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره‌ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sharp in the history of drafting Iranian civil law

نویسنده [English]

  • Mohammadmahdi Alsharif
چکیده [English]

The past has always been a sign of the future. Familiarity with the history of the drafting of civil law as one of the most prominent Iranian identity documents for all those involved in this law is learned and usefull. Awareness of the development of this law has two important fruits for the current generation. First, the endurance and endeavors of the free-spirited people who, during the peak of the renewal and weakness of the national identity, which shook almost all Arab and Islamic countries, such as Egypt and others, one after another, against the dominance of the West's civilization, and even for the censorship of the Aliens Act They write their own civil law with their national and religious identity, for every Iranian proud and proud. In addition, awareness of the development of civil law and familiarity with its sources play a key role in the proper interpretation of civil law and the proper understanding of its authors. The fruit of today's interpretation of civil law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil law
  • jurisprudence
  • French law
  • commentary
  • Seyed Mohammad Fatemi Qomi
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 6
اردیبهشت 1397
صفحه 89-108
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1397
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 07 اردیبهشت 1397