تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

فقهای شورای نگهبان در فروردین‌ماه 1396، در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در رابطه با شرعی یا غیرشرعی بودن عضویت اقلّیت‌های دینی در مناطقی که اکثریت جامعه مسلمان هستند، با ملاک عمل قرار دادن قاعده‌ی نفی سبیل، حکم بر غیرشرعی بودن این موضوع دادند و تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب مخالف شرع اعلام کردند. متعاقب این نظرِ شورای نگهبان، برخی نسبت به ماهیت نظر شورای نگهبان ایراد گرفتند و بیان داشتند که این موضوع ازجمله مصادیق قاعده نفی سبیل نیست و برخی دیگر (رئیس مجلس شورای اسلامی) بابیان ایراد شکلی ازآن‌جهت که مجلس شورای اسلامی نظر مخالفی در این زمینه دارد، موضوع را ازجمله مباحث داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا دانستند. بعد از بیان این نظرات، اعضای شورای نگهبان هر یک به‌طور جداگانه اظهارنظر نمودند، و نظر شورای نگهبان را قطعی و غیرقابل‌برگشت دانستند. نتایج این پژوهش با توجّه به تبیین اصول قانون اساسی نشان می‌دهد؛ اگرچه از حیث ماهوی، شورای نگهبان تنها مرجع صالح تشخیص مصادیق قاعده نفی سبیل است و ایرادی در این مورد از جهت عملی (نه تئوری) به این مرجع وارد نیست؛ لیکن از جهت شکلی، نظر شورای نگهبان را نباید فصل الخطاب دانست. با این‌وجود با مداقّه در اصول قانون اساسی حل مسئله حاضر برخلاف نظر عده‌ای که آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا بیان کرده‌اند، نیست و باید تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conflict between the views of the Islamic Consultative Assembly and the Guardian Council on the non-legality of the laws

نویسنده [English]

  • Iman Rahimipoor
University Yazd
چکیده [English]

In March 1396, in response to an inquiry by the Administrative Court on the religious or non-religious nature of the membership of religious minorities in areas where the majority of the Muslim community, with the criterion of putting the rule of denying the mustache, they ruled that they were non-religious, and the Note 1 Article 26 of the Law proclaimed the organization, duties and elections of Islamic councils two decades after the adoption of the Shari'a. Following the opinion of the Guardian Council, some criticized the nature of the Guardian Council's opinion, saying that this issue is not one of the examples of the principle of denying the mustache, while others (the Speaker of the Islamic Consultative Assembly) have objected to the objection that the Islamic Consultative Assembly has an opposing view in this regard, Considered the issue as an issue within the jurisdiction of the Dispute Resolution Council. After expressing these views, members of the Guardian Council each spoke separately, and considered the Guardian Council to be definitive and irreversible. The results of this study show that the Guardian Council is the only competent authority to recognize instances of the rule of mustache denial, and the flaw in this case is not for practical reasons (not the theory), but from the direction The form of opinion of the Guardian Council should not be considered a chapter of the Guardian. However, by following the principles of the constitution, the present  problem  is not  resolved,  contrary  to  the  views  expressed  by  some  in  the  jurisdiction of the Dispute Resolution Council, and should consider the decision on this matter within the jurisdiction of the Expediency Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guardian Council
  • Islamic Consultative Assembly
  • Expediency Council