قتل متعاقب تحریک مجنیٌ علیه در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

علی‌الأصول، مسئولیت کیفری بر پایه‌ی آزادی اراده و قوّه­ی تشخیص و تعقّل انسان است‏ و هر وضعیتی که موجب محدود و یا خدشه‏دار شدن اراده یا قوه تمییز فرد شود، بر مسئولیت وی تأثیر می‏گذارد. انسان در شرایط عادی افعال خود را بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام می‌دهد؛ یعنی حدّاقل فرض بر این است که فرد ابتدا تفکر کرده، آنگاه با آزادی اراده انجام یا ترک عمل را برمی‏گزیند؛ امّا گاهی براثر تحریکات واردشده، وضعیتی در فرد پدید می‏آید که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به‌صورت مطلق یا نسبی از دست می‌دهد و اعمالی را انجام می‌دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت، هرگز مرتکب نمی‏شد. گاه مجنیٌ علیه با رفتار خود زمینه را برای بزه دیدگی خود فراهم می‌کند در حقوق ایران این خصوص نص صریحی وجود ندارد؛ امّا در حقوق انگلیس عذر تحریک به‌عنوان دفاعی محسوب می‌شود که ممکن است موجب معافیت و تخفیف از مجازات بشود و به‌طور وسیع موردپذیرش حقوق انگلیس قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The subsequent murder of the innocent incitement to the rights of Iran and the United Kingdom

نویسندگان [English]

  • Hassan poorbafrani
  • Farzaneh SHokohandeh
university Isfahan
چکیده [English]

Basically, criminal responsibility is based on free will and the moral sense of human being and therefore any state that limit or undermine the moral sense of the individual will influence his responsibility.In normal conditions, humans actions are conducted based on free and intelligent choice, which means the least assumption is that the individual has first thought and then chose act or omission of act with free will.Sometimes however, a state emerge in the individual due to the  provocations that cause him to absolutely or proportionally lose the power to control his actions and conducts  actions that he would have never done in normal conditions.in fact the victim himself provides the grounds for his victimization. The Iranian criminal law , however, is not strict in this regard , still some streams of this discussion can be followed in legal doctrine and philosophical foundations of the case. In English law, however, the excuse of provocation is considered as defense which then can lead to exoneration or mitigation of sentence. In English law, the excuse of provocation is extensively accepted.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excuse of Provocation
  • The crime of Provocation
  • victim
  • Willful Murder and Reckless Homicide