درآمدی بر بایدونباید عمل‌گرایانه‌ی مسئله‌ی ایران و حقوق بین‌الملل در حجاب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

پدیده‌ی حجاب، به‌عنوان یک امر فطری در نهاد بشر قرار دارد و در ادیان مختلف، استفاده از آن در میان زنان و حتّی مردان وجود داشته است؛ امّا آنچه امروزه در بسیاری از کشورها در برخورد باحجاب رؤیت می‌شود، چیزی خلاف این خواسته فطری است. از طرفی بسیاری از زنان مسلمان به این مسئله که یکی از آموزه‌های اسلامی است، به‌عنوان تکلیف دینی عمل می‌کنند و از طرف دیگر بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حقّ آزادی فکر، اظهار عقیده و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار است؛ لذا این پژوهش برآنست که با روش کتاب‌خانه‌ای غالب، ازیک‌طرف ضمن تحلیل مجموعه‌ی قوانین جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که در آن تمامی زنان طبق قانون، ملزم به رعایت حجاب شده و حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را جرم اعلام، و مجازات حبس و جریمه‌ی نقدی برای آن تعیین کرده، این موضوع را با الهام از تعهّدات بین‌المللی مورد واکاوی دهد. در این راستا، موضوع بر اساس اسناد بین‌المللی: «منشور ملل متّحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و .... » که ایران نیز از امضاء کنندگان آن به شمار می‌رود، تطبیق سازی شده و با مروری بر قوانین جامعه حقوقی در این زمینه، مصادیق نقض این حقوق در بعضی از کشورها با پیشه ساختن سازوکار ممنوعیت هرگونه حجاب شرعی، موردبررسی قرارگرفته، و هم‌چنین با تأسی از اصول عمل‌گرایانه و سیاست اجرایی مزبور، تبیین خواهد شد که این رویکردها، در تناقض و تقابل جدّی با قوانین حقوق بشری و آزادی دینی می‌باشد؛ به‌علاوه ضرورت به رسمیت شناختن حقّ حجاب و احترام آزادی دینی و عدم محدودیت پیروان ادیان هم‌زمان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The earnest should be pragmatic about the issue of Iran and international law in the veil

نویسنده [English]

  • mohammadjavad heydariandolatabadi
University Isfahan
چکیده [English]

The phenomenon of hijab is a natural occurrence in the human body and in various religions it has been used among women and even men, but what is being seen today in many countries when dealing with the law is something contrary to this innate desire. On the other hand, many Muslim women act as religious duties as one of Islamic teachings, and on the other hand, according to the human rights standards, each human being has the right to freedom of thought, belief and practice of religious ceremonies individually or collectively, Private or public. Therefore, the present study is based on the use of the dominant library method, while analyzing the set of laws of the Islamic Republic of Iran as a state in which all women are required by law to observe the veil, and the presence of women without religious secrecy in public view is a crime. Declare, and impose a penalty and a fine for that matter Inspired by the analysis of its international obligations. In this regard, the issue is based on international documents: "The United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and ...", which Iran is also a signatory to, is adapted and reviewed. The laws of  the community of law in this field, the examples of violations of these rights in some countries, by examining the mechanism of the prohibition of any religious hijab, will be examined, as well as by observing the pragmatic principles and the policy of the abovementioned, that these approaches are in contradiction and contradiction. Is serious about the rules of human rights and religious freedom; in addition, the need to recognize the right of hijab and Respect for religious freedom and the lack of restrictions on followers of simultaneous religious affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • veil
  • chastity
  • Islamic cover
  • international law
  • veil rules