رابطه حقوق و اخلاق

نوع مقاله : مقاله دانشجویی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

بدون شک علوم اخلاق و حقوق از علوم انسانی بسیار مهم هستند و بحث در مورد رابطه‌ی این دو علم از ضروریات است و باید به آن پرداخته شود. برای فهم رابطه‌ی حقوق و اخلاق، ابتدا باید تعریفی از حقوق و اخلاق به دست آوریم تا بعدازآن بتوانیم در مورد آن‌ها قضاوت کنیم. سپس، عرصه‌های مشترک دو علم بررسی شود تا شباهت‌ها، تفاوت‌ها و روابط به دست آید. در این میان از گرایش‌های مختلف حقوق گرایش حقوق طبیعی (الهی) برگزیده می‌شود و در طرف مقابل اخلاق، برترین با معیار مذهب انتخاب می‌شود و این دو علم در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و در برهه‌ی اوّل تفاوت‌های آن‌ها، مانند مبنا، منبع، موضوع و قلمرو، هدف، ضمانت اجرا و .... موردبررسی قرار می‌گیرد و در مرحله‌ی بعد رابطه‌ی این دو علم در چهار عرصه‌ی: «قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین‌های حقوقی»، بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between law and ethics

نویسنده [English]

  • shahin lorparizangeneh
Isfahan university
چکیده [English]

Undoubtedly, the ethics and law sciences are very important from the humanities, and the discussion of the relationship between these two sciences is a necessity and must be addressed. To understand the relationship between law and ethics, we must first obtain a definition of law and ethics so that we can judge them later. Then, the common arenas of the two sciences are examined to find similarities, differences and relationships. Among the various tendencies, the law is chosen as the tendency of the natural law (divine), and on the opposite side of morality, the highest is chosen by the criterion of religion, and these two sciences are placed against each other and at the first, their differences, such as the basis, source, subject and The realm, purpose, guarantee, etc., and in the next stage, the relationship between these two sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • law
  • Ethics
  • religion
  • Basis of Law
  • Guarantee of Implementation