نگاهی حقوقی به خودکشی

نوع مقاله : مقاله دانشجویی

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

خودکشی به‌عنوان رفتاری نابهنجار، زیان‌بار و غیرقابل‌جبران یکی از علل اصلی مرگ انسان‌ها در طول تاریخ است. مرگی دردناک که پریشانی، خجالت‌زدگی، احساس گناه و سردرگمی را در بین دوستان، خانواده و جامعه به ارمغان می‌آورد. انسانی که به خودکشی می‌پردازد با بی‌اعتنایی نسبت به خانواده، نزدیکان، طبیعت و جامعه‌ای که او را در خود پرورانده است؛ در پی رهایی خویش از نعمت بزرگ زندگی اقدام می‌کند. علاوه بر این‌که این رفتار در بین تمام ادیان ابراهیمی ازجمله دین مبین اسلام گناهی بزرگ و نابخشودنی خوانده‌شده و نشان از ناامیدی به فضل و بخشش خداوند دارد. خودکشی موضوع پژوهش‌های متعدّدی قرارگرفته و فیلسوفان بزرگی ازجمله دکارت، ولتر، کانت، هایدگر و کامو دراین‌باره نوشته‌هایی از خود به‌جای گذاشته‌اند. تبیین‌های مختلف و متفاوتی دراین‌باره یادشده و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از چنین معضلی ارائه گردیده است. باوجوداینکه تلاش‌های علمی فراوانی برای پیدا کردن علّتی واحد در مورد خودکشی که نسبت به همه افراد صادق باشد صورت گرفته، ولی تاکنون این تلاش‌ها به موفقیت کامل دست نیافته و علّت اصلی خودکشی به‌صورت کامل کشف نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Take a legal looking at suicide

نویسنده [English]

  • Alireza Baqeriqavamabadi
University Oromiyeh
چکیده [English]

Suicide as an abnormal, harmful, and irresistible behavior is one of the main causes of human death throughout history. A painful death that brings distraction, embarrassment, guilt and confusion among friends, family and society. A person committing suicide, with disregard for his family, his close relatives, his nature and the society that brought him to life, is pursuing his own great liberation of life. In addition to this, the behavior among all the Abrahamic religions, including the religion of Islam, is a great and unforgivable sin and shows disappointment in God's grace and forgiveness. Suicide has been the subject of numerous studies, and great philosophers such as Descartes, Voltaire, Kant, Heidegger, and Camus have written about themselves. Various explanations are given in this section and some solutions have been proposed to prevent such a problem. Although many scientific efforts have been made to find a single cause for suicide that is true to all individuals, so far, these efforts have not been fully achieved and the root cause of suicide has not been fully uncovered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicide
  • Death
  • self death
  • sin
  • crime against self