درآمدی بر مفهوم اصل برائت در پرتو قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله ترویجی(مروری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد ( خوراسگان)

2 هیئت علمی، دکترای حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

چکیده

حقوق بشر؛ نه به مثابه آرمانی ناکجا آبادی و مدینه فاضله­ای، بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش­ها و اخلاقیات ریشه­دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در جوامع تبدیل شده است. از این منظر در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی­های ناشی از گسترش روز افزون تکنولوژی­های اطلاع رسانی، مسئولیت و پایبندی دولت ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین المللی قاطعانه طلب شده است. از آنجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به آن با دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسئولیت کیفری و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور، در جریان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئول با تردید مواجه شوند. در چنین حالتی، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، دور از انصاف خواهد بود. نوشتار حاضر درصدد است با روش توصیقی تحلیلی، ضمن بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری اصل برائت و تبیین این مهم، به بررسی مبانی این اصل و مقایسه تطبیقی این اصل در حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پردازد.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on presumption of innocence under the protection of interior law and international human law

نویسندگان [English]

  • Hamed Akbari Gandomani 1
  • mohammad shami 2
1 Islamic Azad University Isfahan( khorasgan) Branch
2 هیئت علمی، دکترای حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان
چکیده [English]

Human law is not a Utopia ideal but also it changes to an important and effective point in the societies as normative necessity with values and ethics in the religious and humanistic school. In this view, in light of globalization and perceptions due to time to time development of information technology, government and individuals’ fidelity to respect laws in social and international processes have applied. As freedom is a prerequisite and desirable absent for human and society, everyone must respect this and avoid the aggression with. But prevalent adventures in the society and abusing are causes of the existence and acceptance of criminal responsibility and finally exerting the limitation on the aggressors’ freedom. Keep in mind that perhaps in the crime detection process, pursuance and punishment the criminals, delinquency has not proven yet and authorities been in doubt. In this case, condemning and sentencing the person who has not known as guilty is unfair. This article explains the history of forming the presumption of innocence process by the descriptive- analysis method at first; it also investigates principles of this element then, confers a comparison between Islamic laws and international documents of human law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human law
  • freedom
  • law
  • crime
  • alleged (accused)
  • innocence