تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی(مروری)

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

ضمانت­ها  بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی همه­ی افراد جامعه را درگیر کرده است. چه افرادی که به کار تجاری می­پردازند و برای خود ضامن انتخاب می­کنند و چه افرادی که ضامن می­شوند؛ اما در کار تجاری دستی ندارند. به همین منظور به تعریف انواع ضمانت­ها و ماهیت آن­ها بسنده نکرده و به ارتباط میان ضمان­ها و نقد مواد مربوط به آن­ها پرداخته ایم. هدف ما از تحقیق بررسی جامع و کاملی از انواع ضمانت­ها از جمیع جهات تجاری و مدنی و همچنین بین الملل بوده است. به همین منظور این تحقیق با توجه به قوانین مرتبط و تحلیل و تفسیر آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه­ای و شیوه تجزیه و تحلیل مطالب، توصیفی تحلیلی بوده است و در آخر از مجموع بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که ماهیت و ذات عقد ضمان نه اقتضای «نقل ذمه به ذمه» را دارد و نه مقتضی «ضم ذمه به ذمه» است؛ بلکه تابع «قصد مشترک طرفین» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Difference in civil liability guarantee contract with commercial warranty

نویسندگان [English]

  • Rasul Mazaheri Kuhanestani 1
  • Mahsa Montazeri 2
1 Department of Law, University of Isfahan, I.R. Iran
2 کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان
چکیده [English]

Guarantees are a complex and important debate that has involved almost all the people of the community. Whoever does business and who chooses the guarantor and who is guarantor, but who does not have a manual job. To this end, we have not defined the nature of the guarantees and their nature, and we have discussed the relationship between the safeguards and the criticisms of the related materials. Our goal was to investigate the comprehensive and comprehensive examination of types of guarantees from all levels of business and civil society as well as international. For this reason, the research is based on analyzing and interpreting. This article is done by the library method. Finally, we conclude from the totality of the studies that the nature and essence of the contract are not due to the " Dhemma ", and not the necessary" addition to the Dhemma "; it is based on the" common intention of the two sides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantor
  • suretiship
  • quoting the endorsement
  • endorsement of dhemhm
  • subject matter
  • religion