اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه آزادی ارائه دلیل از سوی مدعی در زمان و مراحل مختلف دادرسی مطابق با هدف اصلی قانونگذار از وضع ماده 199 یعنی کشف حقیقت است، ولی اگر قانونگذار در پذیرش دلیل از مدعی گشاده رویی از خود نشان دهد و اجازه دهد، هر لحظه مدعی اراده کند تا دلیل خود را ارائه دهد و در نتیجه مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد؛ اطاله دادرسی را فرا می­گیرد و نوعی بی­نظمی در سیستم قضایی در پذیرش دلیل محسوب است. در تقابل اجرای عدالت با نظم در دادرسی؛ طرفداری محض از یکی به زیان دیگری می­ انجامد؛ برای همین با استقرا در قانون آ.د.م  در پذیرش دلیل از سوی مدعی باید قائل به نوعی تمرکز در زمان ارئه ادله و ارائه کلی و یکجا بود تا با اجرای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» هر دو هدف قانونگذار حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The principle of focusing on civil procedure

نویسنده [English]

  • Ali kazemi
university of Tehran
چکیده [English]

Although the freedom to provide a reason from the claimant at different times and stages of the proceedings in accordance with the main purpose of the legislator is from the status of Article 199, namely, the discovery of the truth, but if the legislator shows and allows the legislator to admit the reason for the open minded claimant, he will decide at any moment To provide a reason for its decision and therefore to be admitted to the court; it will process the proceedings and a kind of disorder in the judicial system is accepted. In opposition to the implementation of justice with order in the proceedings; pure adherence leads from one to another; therefore, with the induction in law. D In accepting the reason, the claimant should consider a kind of focus at the time of the presentation of evidence and a general presentation in order to achieve both goals of the legislator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focus on the procedure
  • Termination of negotiations. New reason
  • Provide reason