وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 وکیل پایه یک دادگستری

3 آزاد تهران جنوب

چکیده

فضای مجازی همچون فضای حقیقی‌، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن‌ها دیگر کنش‌گران حاضر در این فضا را مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه‌دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر‌ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه دیده می‌شود. در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچ گونه مقررۀ خاصی اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت‌های کیفری برای بزه‌دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه‌دیدگان بدون جبران باقی مانده است. لذا  جبران خسارت مادی ناشی از بزه‌دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان سایبری اقدام می‌شود. موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود که قانون‌گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه‌ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

victioms situationas support according to Iran criminal law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Qadir 1
  • Hossein kazemi 2
  • Narges Akbari 3
1 QOM University
2 lawyer
3 AZAD
چکیده [English]

Cybernetic terrorism today has become one of the major challenges for legal systems, particularly criminal systems. finally terrorism crime, changed from traditional approaches and turned into new technologies. in most countries, especially developed countries, computers and communications facilities carrying out daily activities such as credit and financial affairs, office automation, controls and supervision in the field of industrial infrastructure, military, healthcare, and etc. critical and informationa infrastructure as the main victims of cyber terrorism, are the most attractive and desirable. looking at the increasing incidents of cyber attacks against developed countries and the incidence of severe damage to critical infrastructure, cyber attacks against the system, results can be disastrous, and have a strong impact on the physical security of assets, safety of the national economy and general safety. In recent years, use of this kind attacks against government critical and vital installations increased and due to offender's identity to remain hidden feature, these terrorism have been special concerned with governments and individuals. by considering the current situation and the rise of political and economic tensions between governments, special protection from cybernetic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber terrorism
  • victims
  • International organizations
  • Iran law
  • International documents