بررسی تطبیقی مبانی قتل ترحمی در فقه شیعه با حقوق کیفری ایران و هلند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم

2 وکیل پایه یک دادگستری

3 استاد دانشگاه

چکیده

از آنجایی که قتل ترحمی یا اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته و باتوجه به مواد قانونی، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. در هلند اتانازی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته  و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط لحاظ کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparative study of mercy killing according to Feqh with Iran & Netherland criminal law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghadir 1
  • Hossein kazemi 2
  • Narges Akbari 3
1 Qom university teacher
2 lawyer
3 university teacher
چکیده [English]

Since suicide or euthanasia is in some ways like suicide, it is therefore severely discredited in Islam, and the religious teachings and Quranic verses of the Holy Quran strongly harbor people from harming human life. The Islamic Penal Code of Iran, which is derived from the jurisprudential texts, is similar to the Islamic teachings and, given the legal material, the consent of the innocent is never against the permission of the murder, and the perpetrator, in any case, receives the retribution, and this sign It says that the legislature has not yet taken a notice. In the Netherlands, euthanasia is accepted and acted upon. Hence, the criminal law of the country has regulated the terms and conditions for its legalization and has provided warranties for physicians for violating these conditions. the Holy Quran strongly harbor people from harming human life. The Islamic Penal Code of Iran, which is derived from the jurisprudential texts, is similar to the Islamic teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mercy killing
  • active & passive euthanasia
  • victim
  • Assertive sentence
  • Conditional sentence
  • comparative study