بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

موجی که با عنوان چالش فیش های حقوقی مدیران دولتی و شبه دولتی در کشور به راه افتاده است، صرف نظر از اینکه توسط چه کسانی و برای چه هدفی ایجاد شد، در هر صورت پدیده ای مذموم است که مفهوم عدالت مداری را در کشور زیر سوال می برد؛ به نحوی که عدّه ای حتّی برای اخذ وامی ناچیز اندر خم یک کوچه باقی مانده اند! برخورد با این موضوع نیازمند یک عزم ملّی است و همه ی دستگاه ها باید ورود  پیداکنند و اجازه ندهند فضایی که به وجود آمده است، پس از چند برکناری و استعفا به فراموشی سپرده شود. گذشته از نگاه های سیاسی که این روزها ماجرای فیش های حقوقی را تحلیل می کنند، می بایست از بعد حقوقی نیز موضوع مورد واکاوی قرار گیرد؛ اینکه دریافت چنین مبالغی از سوی مدیران چه مبنای حقوقی و قانونی داشته و در صورت تخلّف یا جرم، چه واکنشی می بایست صورت پذیرد. پژوهش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را در پرتوی قواعد حقوقی موضوعه، فقه و عرف بیان می کند. سپس دلایل پرداخت های نامتعارف بررسی شده است و در انتها راهکارهای لازم در کوتامدت و میان مدت بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the dimensions of legitimacy of unconventional salaries from the point of view of law, jurisprudence and custom

نویسندگان [English]

  • Rasul Mazaheri Kuhanestani 1
  • Mohammadjavad Heydariandolatabadi 2
1 Department of Law, University of Isfahan, I.R. Iran
2 University of Isfahan
چکیده [English]

A wave called the legal challenge of state and paramilitary executives in the country, regardless of who was created and for what purpose, is, in any case, a neglected phenomenon that questioned the concept of equitable justice in the country. So that some people even left an alley for a small loan! Addressing this issue requires a national determination, and all the devices must enter and not allow the space that has been created to be forgotten after several omissions and resignations. Aside from the political insights that these days of analyzing the history of legal issues, the legal issue should also be addressed; what is the legal and legal basis for such payments from managers, and what, in the case of an offense or a crime, what A response should be made. The present study first outlines the terms of payment to officials and directors in the light of legal rules, jurisprudence, and custom. Then, the reasons for unconventional payments have been investigated and, finally, there are some solutions that are needed in the short and medium term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal pennies
  • astronomical rights
  • unconventional rights
  • unfair rights
  • the effect of custom on the law and jurisprudence