جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز/دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

از یک سو، حدودا از سی سال پیش تاکنون، هرازگاهی جدال برسرانتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه، درمحافل سیاسی و حقوقی ایران بالا می­گیرد. از سوی دیگر، هم اسناد جهانی و بین المللی و هم سیاست­های کلی نظام قضایی درجمهوری اسلامی ایران، برضرورت تبیین امور قضایی، استقلال دستگاه قضا و تمرکز این امور در قوه قضائیه تأکید شده است. این مقاله با تحلیل ماهیت فعالیت های مختلف سازمان مذکور و تبیین ماهیت امورقضایی واستقلال دستگاه قضا، جایگاه واقعی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در نظام تفکیک قوای ایرانی  مورد بحث و فحص قرار دهد و به این نتیجه را به دست می­دهد که ماهیت تشکیلات این سازمان یعنی ادارات ثبت املاک، ادارات ثبت اسناد و ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به گونه­ای هستند که  مستعد الحاق به قوای سه گانه می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Position of the organization of registration of documents and real estate of the country in the system of separation of forces of Iran

نویسنده [English]

  • moorbakhsh riahy
Ph.D. in Public Law at Shiraz Azad University / Faculty of Law and Political Science
چکیده [English]

On the one hand, approximately thirty years ago, the struggle over the legalization of the State Register of Property and Property from the judiciary and its attachment to the executive branch has increased in political and legal affairs of Iran. On the other hand, both international and international documents Both the general policies of the judicial system in the Islamic Republic of Iran, for the sake of clarification of judicial affairs, the independence of the judiciary and the focus of these matters in the judiciary, are emphasized. This paper, by analyzing the nature of various activities of this organization and explaining the nature of the affairs and the independence of the judiciary, discusses the true position of the organization of registration of documents and real estate of the country in the system of separation of Iranian forces and concludes that the nature of the organization This organization, namely, real estate registration offices, registration offices, and officially enforceable official documents, are prone to joining forces in the trio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property registration
  • Registration of documents
  • Official documents of entry into force
  • Independence
  • Separation of Powers