ضوابط اثبات امر کیفری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

اثبات امر کیفری مستلزم رعایت معیارهای مرتبط با آن و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم است. در برخی نظام های معیار هایی از قبیل سو ظن معقول، علت محتمل، توازن احتمالات و... برای اثبات امر کیفری در مراحل مختلف دادرسی استفاده پیش بینی شده است . در نظام حقوقی ایران به معیاری خاص به صورت کلی یا با توجه به مراحل مختلف دارسی اشاره نشده و صرفاً به ذکر ضوابط و اصولی مانند لزوم قانونی بودن دادرسی، بی طرفی و استقلال قاضی، اجتناب از اطاله دادرسی، دادرسی فوری، اصل برائت، تحصیل آزادانه و مشروع دلیل و... اکتفا شده و از معیار خاصی نام برده نشده است. با این وجود تصریح بر حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی عادلانه در مواد مختلف قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392به همراه ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری مرتبط با آن­ها، ضامن مناسبی جهت تامین حقوق متهم و تحقق اصل برابری سلاح­ها میان دادستان و متهم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Code of Criminal Procedure

نویسنده [English]

  • Atefe Abbasi
چکیده [English]

Proving a criminal case requires compliance with the relevant criteria as well as respect for the defense rights of the accused.However, in some systems, criteria such as reasonable doubt, probable cause, probabilistic balance, etc., have been used to prove the criminal case in different stages of the proceedings  but, in the Iranian legal system, without referring to a particular criterion, it is merely necessary to ensure the legality of the proceedings, the impartiality and independence of the judge, the avoidance of proceedings, immediate proceedings, the principle of innocence, the study of a free and legitimate reason ... and the particular criterion of the name Not taken.Nevertheless, the defendant's defense rights in the fair trial process in various materials of the Criminal Procedure Law of 2013 stipulate that the guarantor is adequate to secure the rights of the accused and to realize the principle of equality of arms between the prosecutor and the defendant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Procedure
  • criteria
  • prosecutor
  • defendant
  • reason