سیاست جنایی ایران در قبال جعل در دفاتر اسناد رسمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد

چکیده

چکیده:
جرم جعل یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین جرائم کیفری علیه آسایش و امنیت عمومی است بطوری که این عمل اثراتی من جمله از اعتبار افتادن اسناد رسمی و سلب اعتماد مردم نسبت به آنها را در پی خواهد داشت بعلاوه در جامعه باعث ایجاد ترس و نگرانی می شود ودر نتیجه امور اقتصادی و اجتماعی را نابود و خسارات مادی و معنوی را متوجه مردم می سازد . اسناد رسمی که توسط مسئول دفاتر اسناد و کارکنان آن تنظیم و به ثبت می رسند. چنانچه عمدا از سوی این قبیل اشخاص مورد جعل قرار گیرند و یا برخلاف مقررات قانونی تنظیم شوند و به ثبت برسند چنین اشخاصی نیز مشمول مقررات ماده 100و103 قانون ثبت اسناد و املاک کشور شده و به عنوان جاعل در اسناد رسمی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.بنابراین در اجراءمجازاتهای مقرر در قوانین موجود ، سیاست جنایی تقنینی ایران در وقوع جرم جعل توسط دفاتر اسناد رسمی عامل پیشگیری موثری نخواد داشت پس نبود قانون کارآمد امکان اعمال تخلف و فرار از مجازات را خواهد داشت لیکن قانونگذار مکلف است اینگونه مجازاتها را تغییر داده و متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی مجازات سنگین تری را اعمال نماید.زیرا جعل اسناد رسمی از جمله جرایمی است که مستقیم و غیر مستقیم به جامعه و افراد جامعه لطمه خواهد زد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's criminal policy against forgery in notaries

نویسنده [English]

  • mohsen rajabi
دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد
چکیده [English]

Iran's criminal policy against forgery in notaries

Forgery is one of the most important and complex criminal offenses against public safety and security, so that this action will have effects such as the invalidating official documents and the loss of public trust. In addition, it causes fear and anxiety in society and as a result, it destroys economic and social affairs and it inflicts material and spiritual damage on the people.
Official documents prepared and recorded by the head of the notary's office and its staff, if they are intentionally forged by such people, or be regulated and registered against the legal regulations, such persons will also be subject to the provisions of Articles 100 and 103 of the Law on the Registration of Deeds and Real Estate and As forgers in official documents, they will be sentenced to forgery in official documents.
Therefore, in enforcing the penalties provided for, in the existing laws, Iran's criminal Legislative policy in the occurrence of the crime of forgery by notaries did not have an effective preventive effect. Therefore, the absence of an efficient law will make it possible to infringe and escape punishment. However, the legislature is obliged to change such punishments and impose a heavier punishment in accordance with the economic and social conditions. Because forgery of official documents is one of the crimes that will directly and indirectly harm the society and the people of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Criminal policy
  • Forgery of official documents
  • Forger
  • Notaries