نقش الکترونیکی شدن فرآیند ثبت در کاهش و یا پیشگیری از وقوع جرایم ثبتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد

2 استادیار

چکیده

ثبت اسناد و املاک در حال حاضر نقش تاثیرگذارتری نسبت به سابق در حقوق افراد و تثبیت آن دارد.متعاقب این موضوع بعضا جرایمی اتفاق می افتد که به عنوان جرایم ثبتی شناخته می شوند که بدون تردید کاهش و یا پیشگیری از وقوع این قبیل جرایم به تدابیر جدیدی نیاز دارد چرا که در تمام ابعاد جامعه تاثیر می گذارد.از جمله این تدابیر می توان به الکترونیکی شدن فرآیند ثبت اشاره کرد که می تواند تا حدود زیادی از وقوع این قبیل جرایم ممانعت به عمل بیاورد. مقاله پیش رو در صدد بررسی نقش الکترونیکی شدن فرآیند ثبت در کاهش و یا پیشگیری از وقوع جرایم ثبتی است و هدف از انجام آن روشن تر نمودن و تبیین و بررسی دقیق نقش ثبت الکترونیک در موضوعات مذکور است که با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای به نگارش آن پرداخته شده است و به موجب آن روشن شد که ثبت الکترونیک از تاثیرات زیادی برخوردار است و در کنار آن باید در جهت آشناسازی بخش های قابل توجهی از افراد با موضوع الکترونیکی شدن فرآیند ثبت تلاش نمود تا بتوان هر چه سریعتر به اهداف مد نظر به ویژه کاهش و یا پیشگیری از وقوع جرایم ثبتی رسید.
واژگان کلیدی : ثبت الکترونیک ، پیشگیری ، جرایم ثبتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the electronic registration process in reducing or preventing the occurrence of registration crimes

نویسندگان [English]

  • mohsen rajabi 1
  • gholam hosian masod 2
1 دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد
2 teacher
چکیده [English]

Registration of documents and real estate now has a more influential role than in the past in the rights of individuals and its consolidation. Following this issue, sometimes crimes occur that are known as registration crimes that undoubtedly reduce or prevent the occurrence of such crimes. A new one is needed because it affects all aspects of society. These measures include the electronicization of the registration process, which can go a long way in preventing such crimes. The present article seeks to investigate the role of electronic registration process in reducing or preventing the occurrence of registered crimes and the purpose of doing so is to clarify and explain and carefully examine the role of electronic registration in these issues with descriptive-analytical methods and library resources. It has been written that it is clear that electronic registration has a great impact, and in addition, we must work to identify significant sections of people with the subject of electronic registration process in order to achieve fashion goals as soon as possible. In particular, there has been a reduction or prevention of registered crimes.
Keywords: Electronic Registration, Prevention, Registration Crimes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Registration
  • Prevention
  • Registration Crimes