بررسی موردی میانجیگری شخصی اریک سولهایم در فرآیند مذاکرات دولت سریلانکا با گروه تروریستی ببرهای تامیل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق دانشکاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این پژوهش تلاش شده با هدف نمودار کردن جایگاه میانجیگری شخصی و اهمیت آن در رفع منازعات بین المللی، خصوصا میان گروه های تروریستی و دولتها، نقش میانجیگری اریک سولهایم در مخاصمه گروه تروریستی ببرهای تامیل با دولت سریلانکا به عنوان نمونه ای بارز و موفق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. سه دوره مذاکرات مستقیم ببرهای تامیل با دولت سریلانکا در طی سالهای 1985 تا 1995 میلادی نتیجه ای در بر نداشت و سرانجام طرفین جهت تسهیل و تسریع در گفت و گوی صلح به طرف ثالث نروژی روی آوردند. به دلیل جایگاه، معتمد بودن و ارتباط نزدیک ببرهای تامیل با سولهایم، وی در خط مقدم نروژی ها در خلال مذاکرات قرار گرفت. سولهایم از چنان اعتباری برخوردار بود که انتقادات سیاسی در سریلانکا نتوانست موجب حذف وی از سمتش در مذاکرات گردد حتی روی کار آمدن نخست وزیر جدید در سریلانکا و تغییر دولت در نروژ نیز تاثیری بر روند کاری و تاثیر گذاری وی در مذاکرات نگذاشت و این موضوع جایگاه ویژه میانجیگری شخصی در رفع منازعات، میان گروه های تروریستی و شورشی را با دولتها نشان می دهد. راه کاری که نسبت به سایر راه کارها در عین سادگی، کم هزینه ترین آنها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case study of Eric Solheim's personal mediation in the process of negotiations between the Sri Lankan government and the Tamil Tigers terrorist group

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Rabbani Mousaviyan 1
  • zahra maroufi 2
2 department of law islamic azad uni TEHRAN IRAN
چکیده [English]

The terrorist group of the Tamil Tigers battle with Sri Lanka's government can be examined in different ways. The study attempts to examine the role of personal mediation in the negotiation process between the group and the Sri Lankan government.

Three direct negotiations between the Tamil Tigers and the Sri Lankan government during the 1985-1995 period did not end, and the parties finally turned to the Norwegian third party to facilitate and accelerate the peace talks. Because of the position, trustworthiness and close connection between Tamil Tigers and Eric Sulheim, he was in the forefront of the Norwegians during the talks. Sulheim was so proud that political criticism in Sri Lanka could not have pushed him out of his negotiating position, even the arrival of the new prime minister in Sri Lanka and the change of government in Norway also did not affect the process of his work and his influence in the negotiations.

In addition to Norway, the international peacekeeping body including of the representatives from United States, the European Union, Japan, and Norway has also made great efforts to establish peace between the government and the group, but Norway has more to do with Norway, and with regards to Norway The role of Eric Sulheim is more prominent than any other factor. And this highlights the special position of mediation in disputes between the terrorist groups or the opposition government with the state. A solution that is least costly, compared to other solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Mediation
  • Sri Lanka
  • Tamil Tigers
  • Sulheim
  • Norway