بررسی تعدد دیات در مرگ مغزی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

مرگ مغزی به وضعیت غیرقابل برگشت همه عملکردهای مغز اطلاق می شود.مرگ مغزی یکی از معیارهای قطعی تعیین مرگ است.مرگ مغزی یکی از معیارهای قطعی تعیین مرگ است .افراد مبتلا به مرگ مغزی کسانی هستند که دچار آسیب مغزی شدید و غیرقابل برگشت در قوای عالی مغزی شده اند در حالی که نواحی قاعده ای مغز ایشان سالم است ودارای علایم حیاتی پایدار بوده و دوره های خواب و بیداری داشته اند ولیکن هشیار نیستند و درکی از محیط نداشته اند و به محرک های بیرونی پاسخی نمی دهند به همین دلیل دچار زوال منافع متعددی گردیده اند .آنچه مورد اتفاق نظر همه کارشناسان در تعیین خسارت ،مبتنی بر قانون مجازات اسلامی می باشد تعیین یک دیه کامل به دلیل زوال عقل است .بنابراین لازم است ماهیت این بیماری به صورت دقیق توضیح داده شود ،تا در خصوص احکامی که مبتنی بر مرگ فرد است از جمله دیه ، تصمیم صحیح گرفته شود.در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم مرگ مغزی و زندگی نباتی را از دیدگاه پزشکی ،حقوقی و فقهی توضیح داده شود و در ادامه تعدد دیات در مرگ مغزی مورد بررسی قرار می گیرند.این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Of Multiple Blood Money In Brain Death

نویسنده [English]

  • shiva Getundi
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی