جرم انگاری های ناظر بر نرم افزار های مجرمانه در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

امروزه با توجه به وجود بیماری ویروس کرونا و انتشار جهانی آن و گسترش بیش از پیش ارتباطات مجازی از یک طرف و وجود تنش های داخلی و بین المللی در خصوص طرح های مختلفی از جمله طرح فاصله گذاری اجتماعی از طرف دیگر، می توان اهمیت و کار آمدی نرم افزار را از سوی موافقان و مخالفان عرصه ی تکنولوژی دریافت. به واسطۀ وجود اینترنت و نرم افزار است که می توان در فضای مجازی با همنوعان خود ارتباط برقرار کرد اگرچه در لابه لای این امر شاهد یکسری تخلفات و جرم ها از سوی افراد مجرم در همین فضای اینترنت به واسطه ی انواع نرم افزارها هستیم. جرم انگاری در خصوص استفاده از نرم افزارها، کاری بسیار پیچیده می باشد و فناوری، بسیار سریع تر از قانون گذاری پیش می رود. با بررسی موضوع فوق در نظام حقوقی ایران، نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد؛ محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده گاهاً قابل دفاع بوده و باعث تضمین امنیت و آسایش جامعه مدنی به شمار می رود و گاه نیز دلیل قانع کننده ای برای اعمال اینگونه محدودیت ها وجود نداشته و اقدامات وضعی که مقنن، برای پیشگیری ازجرایم رایانه ای انجام داده است، قانون گذاری هایی است که پس از انقلاب اسلامی تدوین شده است. بنابراین فقدان قانون کارآمد از یک سوء، تکنولوژی و فناوری های دائم در حال تغییر و پیشرفت از سوی دیگر، مقنن را تا به این لحظه ناتوان در این عرصه نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminalization related to criminal software in Iranian law

نویسندگان [English]

  • Sina Riki jahan 1
  • Jamal beigi 2
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Today, with attention to the existing of Corona virus disease and its global spreading and the spread of figuratively communication and existing of domestic and international tension relation to differend plans such as social distance, its importance and effectiveness can be seen by proponents and opponents of technology. Because of existing internet and software, we can see some violation and crimes in the Internet because of usage of these softwars criminalizing related to the usage of softwars, is complex task and Technology, is faster than law. with attention to the above issues in the Iranian legal system, the research results, show; restvietions and prohibitions are sometimes defensible and guarantee the security and well-being of civil society, and sometimes there is no compelling reason to impose such restrictions and legislation measures taken by the legislature to prevent cyber crime, which was compiled after the Islamic Revolution thus the absence of an efficient law and also the changing technology, shown that the legislature has so far been incapable of doing so.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminalization
  • criminal software
  • Iranian regulations