مسئولیت معرفتی و سهل انگاری جنایی

نوع مقاله : مقاله ترجمه ای

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

2 گروه حقوق و فلسفه، دانشگاه کالج لندن، میدان Gordon 19، WCIH OAG لندن، انگلستان منتشر شده در تاریخ : 16 سپتامبر 2019 ، مجله حقوق جزا و فلسفه جلد 14 ، صفحات91 - 111 ( 2020 ) .

چکیده

به نظر می رسد که ما به طور متمایز معرفتی مسئول اعتقادات خود هستیم. ما غالباً یکدیگر را مورد بازخواست قرار می دهیم تا اعتقاداتی را که در اختیار داریم ، پاسخگو باشیم. ما این کار را با انتقاد از معتقدان دیگر به عنوان "ساده اندیش" یا "مغرضانه" انجام می دهیم ، و سعی می کنیم دیگران را ترغیب کنیم که عقاید خود را تجدید نظر کنند. اما درک مسئولیت اعتقاد دشوار به نظر می رسد زیرا به نظر می رسد اعتقادات خود را کم  در کنترل داریم. در این مقاله ، من استدلال می کنم که ما می توانیم با تفکر در مورد آن موازی با نوع دیگری از مسئولیت: مسئولیت قانونی در مورد سهل انگاری کیفری ، در درک مسئولیت اعتقادی پیشرفت کنیم. به طور خاص ، من استدلال می کنم که گزارش مشهور مسئولیت اعتقاد ، که دلیل آن را پاسخگویی به دلایل اعتقادی می داند ، با مشکلی مشابه روبرو می شود که مسئولیت مقصر بودن (H.L.A ) هارت در مورد مقصر بودن آن مواجه است. اگر به حساب سهل انگاری هایی بپردازیم که هارت را بهبود می بخشد ، این امر به گزارش امیدوار کننده تری از مسئولیت اعتقاد اشاره دارد. به طور گسترده ، گزارش سهل انگاری که از نظر هارت بهبود می یابد ، مقصر بودن در (عدم) نگرانی برای منافع دیگران است ، در حالی که گزارش من از مسئولیت معرفتی مسئولیت اعتقاد به (عدم) نگرانی نسبت به حقیقت را موجب می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soleimani 1
  • Alexander Grinburg 2