نقش گردشگری در پیشگیری و ارتکاب جرم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی در دنیاست . گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد .گردشگری مثل هر پدیده دیگری زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می آورد . گردشگری می تواند به عنوان مجموعه ای از پدیده ها و روابطی که از کنش متقابل بین گردشگران ، ارایه کنندگان مشاغل ، دولت ها و جوامع میزبان ، در فرآیند جذب و پذیرش این گردشگران و سایر بازدید کنندگان ، ناشی می شود ، تعریف گردد.مقصدهای گردشگری نقاط مستعدی برای وقوع انواع جرم است .پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت گردشگران یکی از نیازهای بنیادین توسعه پایدار گردشگری به شمار می رود .هدف این پژوهش بررسی تاثیر و نقش گردشگری در ارتکاب و پیشگیری از جرم است . در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم گردشگر و گردشگری ، جرم ، پیشگیری ، توضیح داده شود و در ادامه نقش گردشگری در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می گیرد . این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای نگاشته شده است . 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of tourism in commiting and preventing crime

نویسنده [English]

  • Shiva Getvandi
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی