بررسی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران با رویکردی بر حقوق آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نائب رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه

2 حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد و وکیل دادگستری

چکیده

وضعیت حضور وکیل به عنوان حق مسلم متهم در تمام مراحل تحقیق از جمله اصولی است که در اسناد و توافقات بین المللی کما بیش مورد اشاره می باشد. از طرفی در نظامهای حقوقی مختلف از جمله آمریکانیز چنین حقوقی پیش بینی شده است. در این میان، مفاد ماده 48 ق.آ.د.ک. و تبصره آن سبب ایجاد نارضایتی و اختلافاتی در این زمینه شده است. با بررسی تطبیقی این مسئله در حدود منابع در دسترس در حقوق آمریکا، دستاوردهای آن از جمله تفکیک میان مراحل اداری و بعد از صدور کیفر خواست، از رویه فعلی که تفکیک جرایم مهم و غیر مهم را داده است؛ و وضعیت بدتری را بوجود آورده است؛ پیشنهاد می­ گردد؛ چه اینکه در جرایم مهم که نتایج زیانبارتری برای متهم متصور است، دادن اختیار به مقام تحقیق جهت اعمال سلیقه در جهت جلوگیری از ورود وکیل و همچنین عدم تفهیم داشتن حق بهره مندی از وکیل از نواقص این تبصره می­باشد که هم در فقه و هم در حقوق مورد پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران با رویکردی بر حقوق آمریکا

نویسندگان [English]

  • Moslem Mohamadin 1
  • navid Fthollahi 2
1 نائب رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه
2 حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد و وکیل دادگستری
چکیده [English]

The status of the presence of a lawyer as the right of the accused in all stages of the investigation is one of the principles that are more or less mentioned in international documents and agreements. On the other hand, such rights are provided in various legal systems, including the United States. In the meantime, the provisions of Article 48 of the Code of Criminal Procedure and its comment has caused dissatisfaction and disputes in this regard. A comparative study of this issue in American law,itsachievements,includingthe­separationbetweenthe administrative process and after sentencing, from the current practice that has given the separation of important and unimportant crimes; and has created a worse situation; it is suggested. Because in important crimes, which have more harmful consequences for the accused, giving authority to the investigating authority to exercise taste in order to prevent the entry of a lawyer is one of the shortcomings of this comment, which is not accepted in jurisprudence and law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Note to Article 48 of the Code of Criminal Procedure
  • administrative stage
  • indictment
  • and understanding of the right to have a lawyer