اهداف و چشم انداز

خدایا شروع سخن نامِ توست                                                        

وجودم به هر لحظه آرامِ توست

دل از نام و یادت بگیرد قرار

خوشم چون‌که باشی مرا در کنار

با سپاس و ثنای بی‌حد بر آستان صفات بی‌همتای أحدیت و با استعانت از درگاه بی‌کرانش و با یاری و تلاش جمعی از دانشجویان

فعّال و متعهّد گروه حقوق، نشریه‌ی علمی " مجله حقوقی دانشگاه اصفهان" پس از اندکی وقفه در انتشار، جان دوباره به خود گرفته و با همان

عهد پیشین و با عزمی جدی برای رقم زدن آینده‌ای نوین به چاپ خواهد رسید.

آنچه باعث شد، علیرغم همه‌ی چالش‌های پیش رو، انتشار نشریه‌ی «مجله حقوقی» در اولویت قرار گیرد و فرصتی ناب تعبیر شود، این

است که اصحاب فکر و قلم و دانشجویان حقوق، محلّی برای بیان نظرات و اندیشه‌های خود داشته باشند، اساتید و دانشجویان در آن

به تعامل و تفاهم درخور برسند، محلّی برای نقد و بررسی آراء و عقیده‌های موجود حقوقی و اجتماعی باشد و مهم‌تر از همه حضور

پررنگ دانشجویان در عرصه‌های علمی و پژوهشی، محسوس باشد.

نشریه‌ی " مجله حقوقی دانشگاه اصفهان" در نظر دارد تا با ادامه‌ی راه گذشته امّا پرصلابت‌تر و مصمّم تر در جهت‌دهی به افکار دانشجویان برای ارتقای

سطح علمی دانشگاه و کشور و تلاش در مسیر به‌کارگیری دانش علمی خود برای دست یافتن جامعه به عدالت و مفاهیم والایی که

در قانون اساسی و سایر قوانین ما نگاشته شده است، نقش مهمّی ایفا کند.

این نشریه با انتشار مطالب علمی و تخصّصی درزمینهٔ حقوق و با چشم‌اندازی رفیع و پاسخ‌گویی به نیازها و سؤال‌های موجود در

اذهان دانشجویان و به دست آوردن رضایت آن‌ها و بالأخص اساتید و صاحب‌نظران این عرصه، مجدّدا راه‌اندازی گردید؛ باشد که

در این راه همه باهم همدل و یک‌صدا در جهت نیل به این اهداف مهم، کوشا و مسئول باشیم. 

پیروز و سر بلند باشید.

 سخن کارشناس مجله حقوقی دانشگاه اصفهان

 پردیس پورمند