سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

باسمه‌تعالی      

فرم اشتراک فصلنامه ­ی علمی تخصّصی حقوقی دانشگاه اصفهان

ازآنجایی‌که طبق آیین‌نامه‌ی ناظر بر نشریات مصوّب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، توزیع نشریات دانشجویی خارج از دانشگاه‌ها ممنوع می‌باشد؛ مخاطب این فرم اشتراک در درجه‌ی نخست، دانشجویان، کارمندان و هیئت‌علمی عزیز دانشگاه اصفهان هستند که بدون هزینه­ی پستی، مجلّه در دسترس ایشان قرار می­گیرد. شایان‌ذکر است چنانچه سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی علاقه‌ای به دریافت این نشریه دارند، با هماهنگی با کمیته ­ی محترم ناظر بر نشریات همان دانشگاه، مبادرت به تقدیم درخواست نمایند تا به‌موجب آن و لحاظ جدول زیر، شمارگان لازم ارسال گردد.

علاقه‌مندان به اشتراک و دریافت مجلّه می‌توانند فرم زیر را تکمیل و مبلغ مشخّص شده را به‌حساب جاری 6037997331738022، بانک ملّی ایران، به نام آقای محمّد جواد حیدریان دولت‌آبادی واریز فرمایند؛ سپس برگه­ی درخواست را همراه با اصل فیش بانکی به دفتر استاد دکتر مظاهری در دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد تحویل دهند و یا از طریق سایر راه‌های ارتباطی غیرحضوری نشریه موجود در صفحه­ ی شناسنامه، تصویر آن را ارسال نمایند.

مدّت اشتراک

هزینه‌ی ثابت اشتراک داخلی نشریه

عضویت دانشجویان

عضویت کارمندان و هیئت‌علمی

شش ماه

30،000ریال

35،000ریال

یک سال

50،000ریال

55،000ریال

یک سال و نیم

80،000ریال

90،000ریال

دو سال

90،000 ریال

100،000ریال

  • تذکّر: به ازای اشتراک بیش از 10 شماره، نسبت به مبلغ احتسابی، 20% تخفیف منظور می­گردد.

 

-------------------------------------------------- ازاینجا بریده شود.

 نام و نام خانوادگی: ............................................... رشته­ی تحصیلی: ..............................................

 دانشگاه/ موسّسه­ آموزشی: ......................... مقطع تحصیلی: کارشناسی    کارشناسی ارشد    دکتری

نشانی: ...................................................................................................................................................

تلفن؛ ثابت: ................................. همراه: .................................. کدپستی: ............................................

مشخصات فیش بانکی؛ شماره: ............................... تاریخ :.............................  شعبه: ......................... مبلغ: .................................  مدّت اشتراک: ...............................  شمارگان درخواستی: ..................... . .